Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

dojusagro

ŽŪM: tik kooperatinėms bendrovėms leidus privatizuoti veislininkystės įmones gali būti pažeistas lygiateisiškumo principas

Autorius: Agroeta
ŽŪM: tik kooperatinėms bendrovėms leidus privatizuoti veislininkystės įmones gali būti pažeistas lygiateisiškumo principas
ŽŪM: tik kooperatinėms bendrovėms leidus privatizuoti veislininkystės įmones gali būti pažeistas lygiateisiškumo principas
Printer Friendly, PDF & Email

(Vilnius, balandžio 29 d.) Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) laikinai susilaiko nuo UAB „Šilutės veislininkystė“ privatizavimo, tačiau bendrovė į Privatizuojamų objektų sąrašą gali būti įtraukta jau artimiausiu metu. Tokia išvada peršasi po ŽŪM atsiųsto atsakymo į paklausimą, kodėl nuspręsta privatizuoti bendroves „Šilutės veislininkystė“ ir „Panevėžio veislininkystė“. Apie tai „Agroeta“ rašė penktadienį.

Publikuojame ŽŪM atsakymą:

„Ūkio ministro 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 4-82 buvo sudaryta darbo grupė, kuri įgyvendindama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos  pateiktas rekomendacijas ir Valstybės kontrolės rekomendacijas, išanalizavo ir įvertino visų valstybės valdomų įmonių vykdomas veiklas bei valstybės tikslingumą dalyvauti šių įmonių valdyme. Darbo grupė pasiūlė atsisakyti valstybės dalyvavimo mažose, tik komercinę veiklą ir specialiųjų įpareigojimų neturinčiose bei rinkoje tokią pačią ar panašią veiklą vykdančiose bendrovėse.

Atsižvelgdama į tai, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. kovo 7 d. pasitarimo protokolu Nr. 12 pritarė valstybės valdomų bendrovių pertvarkos planui, kuriame pavedė Žemės ūkio ministerijai privatizuoti valstybei nuosavybės teise priklausančias veislininkystės bendrovių akcijas, prieš tai įvertinus galimybę nustatyti specialias privatizavimo sąlygas konkrečios veislininkystės bendrovės privatizavimo programoje ir sandoryje.

Žemės ūkio ministerija parengė Valstybės valdomų veislininkystės bendrovių privatizavimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas), kuriuo nustatė specialiąsias bendrovių privatizavimo sąlygas ir tvarką.

Teisingumo, Finansų ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nepritarė šiam Įstatymo projektui, kadangi, pasak ministerijų, nėra aišku dėl kokių priežasčių vienai subjektų grupei – kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) sudaromos išimtinės sąlygos privatizuoti bendroves, nustatant palankesnes, lyginant su Privatizavimo įstatymo įtvirtintomis. Taip pat, pažymėjo, kad Įstatymo projekte siūlomas nustatyti teisinis reguliavimas neatitinka Konstitucinio Teismo nutarimuose ne kartą suformuotos valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo doktrinos, kad valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas (įskaitant jo privatizavimą) kitų subjektų nuosavybėn konstituciškai pateisinamas, kai tai gali duoti didesnę naudą visuomenei, kai tokiu perdavimu siekiama patenkinti svarbius, konstituciškai pagrįstus visuomenės poreikius, interesus, o ne konkrečios asmenų grupės – kooperatyvinių bendrovių, interesus. Ministerijų nuomone, parduodant veislininkystės  bendrovių valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas tik Įstatymo projekte įvardintoms kooperatinėms bendrovėms galimai būtų pažeistas lygiateisiškumo principas, o taip pat ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme įtvirtinti visuomenės naudos, efektyvumo principai.

Atsižvelgiant į tai, kad  Įstatymo projektui nebuvo pritarta bei įvertinus bendrovių vykdomų funkcijų poreikį paslaugos gavėjams, bendroves nutarta privatizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

VĮ Turto bankas 2019-03-25 raštu Nr.(14.5-43)-SK4-3603 pateikė derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo projektą, kuriame siūloma tiek  UAB „Panevėžio veislininkystė", tiek UAB „Šilutės veislininkystė" įtraukti į Privatizuojamų objektų sąrašą. VĮ Turto banko atstovai informavo, kad Nutarimas turėtų būti pasirašytas š. m. gegužės pabaigoje- birželio pradžioje. Akcijos perduotos liepos-rugpjūčio mėn.

Po ministro susitikimo su asociacijų nariais, nuspręsta UAB „Šilutės veislininkystė" neįtraukti į šiuo metu derinamą Privatizuojamų objektų sąrašą, atidedant šį klausimą iki kito artimiausio sąrašo tikslinimo, duodant laiko asociacijoms pasiruošti pačioms ar per trečiuosius asmenis vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę“.

Facebook komentarai

T Hegvita agro