Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pereiti į pagrindinį turinį

C1

C1

Žuvininkystės sektoriaus atstovai pateikė paraiškas

Autorius: Agroeta
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Printer Friendly, PDF & Email

Praeitą savaitę Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo baigtos rinkti paraiškos pagal tris žuvininkystės sektoriaus veiklos sritis. Kviečiame apžvelgti paraiškų rinkimo rezultatus.

Iki rugpjūčio 7 d. NMA buvo priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014−2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“, priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles ir pagal antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“.

Paraiškos pagal visas tris priemones buvo renkamos nuo birželio 8 d.

Aktyviausiai paraiškos buvo teikiamos pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ – paramą didinti žvejybos įmonių konkurencingumą ir gyvybingumą bei gerinti saugos ir darbo sąlygas jose tikisi gauti 11 pareiškėjų.

Bendra jų paprašyta paramos suma sudaro 462 703 Eur. Primintina, jog šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 500 000 Eur, o didžiausia paramos vienam projektui suma – 50 000 Eur. Taigi skirtos paramos lėšų pakaks visiems pareiškėjams.

Pagal priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“ pateiktos 2 paraiškos. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 45 629 Eur, vienas iš pareiškėjų savo paraiškoje numatytam projektui įgyvendinti paprašė skirti visą šią sumą – 45 629 Eur, kitas – 28 546 Eur.

Kaip bus padalinta parama, paaiškės įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams ir sudarius paraiškų pirmumo eilę. Primintina, jog parama skirta kompensuoti įrangos ir įrankių, išskyrus taisyklėse nustatytus apribojimus, įsigijimą, siekiant mažinti žvejybos poveikį jūrų aplinkai bei vengti ir mažinti nepageidaujamą priegaudą.

Pagal Veiksmų programos „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“ per tą patį 2 mėnesius trukusį paraiškų surinkimo nepateikta nė viena paraiška.

Priemonės, skirtos apsaugoti ir atkurti vandens biologinę įvairovę ir stiprinti su akvakultūra susijusias ekosistemas, skatinti efektyviai išteklius naudojančią akvakultūrą, paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 400 000 Eur paramos lėšų, o didžiausia galima paramos projektui suma – 100 000 Eur.

Facebook komentarai